توجه

با توجه به محدودیت زمان و تمرکز بر روی جراحی شکاف لب و کام، بیمار سوختگی، دست و پوست ویزیت نمی شود

مراحل جراحی توسط موسسه ملی مرهم

ثبت نام بیمار

ویزیت الکترونیکی

انتخاب واجدین جراحی

تماس با واجدین جراحی

هم میهنان گرامی
با سپاس فراوان از همراهی های بی چشم داشت شما بزرگواران در کارهای خداپسندانه و فراهم کردن بستر کمک رسانی به مردم نیازمند به ویژه ناهنجاری شکاف لب، کام، سروصورت، و آماده سازی بیش از دوهزار بیمار (نام نویسی شده در سامانه مرهم) از بیش از 50 شهر و 200 روستا، از این میان بیش از 200 بیماربرای درمان جراحی برگزیده شده و در برنامه کاری سفر گنجانده شده است.
یاوران وفادار مرهمی به شمارش 50 نفر آماده خدمت به این نیازمندان سرزمینمان گردیده و لیکن در حال و هوای ویژه ی کنونی که احتمال پخش ویروس وجود دارد و همچنین با پیروی از پیشنهادات پیشگیرانه وزارت بهداشت مبنی بر کاهش تجمع غیر ضرور، هیئت مدیره موسسه ملی مرهم و جراحان پلاستیک داوطلب خدمت، ضمن پوزش از مسئولین بزرگوار دعوت کننده و فراهم کننده شرایط در استان فارس و همچنین بیماران بسیار گرامی تصمیم به جابجایی سفر 27 از 13 اسفنده ماه سال جاری به زمان مناسب تری گرفته است.

دکتر عبدالجلیل کلانترهرمزی
رئیس هیئت مدیره موسسه ملی مرهم